top of page

מחדר הטיפולים

אחיזת עפרון
קיימות דרכים מגוונות לאחוז עיפרון באופן יעיל ותקין. בטיפול נבחנות אחיזות "בעייתיות" וע"י אימון האצבעות ותרגול בטכניקות שונות ניתן להגיע לאחיזה יעילה ונוחה. בעת ההתייחסות לכתיבה חשוב גם להתייחס להשתתפותה של יד העזר בפעילות דו-צדדית זו.
דייזי- סייעת מקצועית לכל דבר
יש בע"ח שאף אחד לא יכול להשאר אדיש אליהם... ודייזי אינה יכולה להשאר אדישה לאף ילד!
כזו היא דייזי! סבלנית ואינה נשכנית. שמחה לבוא ולעזור לכל ילד שזקוק לה. מצליחה לעשות פלאים! לגרום למפחדים מתנועה לעלות על מתקנים, להתגלגל בחבית, להתנדנד ועוד... נותנת מוטיבציה לצייר ולכתוב לאלה שמתקשים אך ממתינים בקוצר רוח לליטוף!
bottom of page