top of page

מהו מבדק MOXO?

המבדק מיועד לאיתור קשיים בתחום הקשב והריכוז ומתאים לילדים מגיל 7 ולמבוגרים.
מבדק
MOXO מדמה בצורה האופטימלית את סביבת  החיים שלנו ע"י הצגת מסיחים חזותיים ושמיעתיים  במהלך ביצוע משימה הדורשת הפעלת מנגנוני קשב וריכוז. 
המבדק הינו פיתוח ישראלי בו הנבדק מושווה לנורמה ישראלית עדכנית, בניגוד למבדק ה-
TOVA המבוסס על נורמות צפון אמריקאיות משנות ה-80 שלא עודכנו מעולם.
התוצאות, הניתנות במקום, מוצגות לאחר השוואת תפקוד הנבדק לבני מינו וגילו בישראל.
המבדק הינו "ידידותי למשתמש", תוצאותיו קלות להבנה ע"י הורים, מורים ואנשי מקצוע כאחד.
המבדק מאפשר למאבחן למקד את הייעוץ הניתן לנבדק או להוריו במקור הקושי האמיתי הגורם לקשיים בתפקוד. 
גם במידה ומקור הקושי הינו אורגאני, לרוב עיקר הייעוץ יתמקד במתן כלים להתמודדות במסגרת החינוכית, במתן כלים הוריים אפקטיביים ובייעוץ לאסטרטגיות התארגנות והתייעלות המתאימות לילדכם ו/או לכם. קיימת גם אפשרות לביצוע מבדק מוקסו עם ריטאלין, בפיקוח רפואי במרפאתנו.

bottom of page